Technologie i łączenia

W Polsce do dnia dzisiejszego można spotkać drewniane konstrukcje , świadczące o niezwykłej precyzji i dokładności dawnych mistrzów ciesielskich w zakresie wykonywania połączeń ciesielskich.

Tradycyjne konstrukcje były niekiedy prawdziwymi dziełami sztuki.

Niestety, okres powojenny nie sprzyjał doskonaleniu ani nawet zachowaniu tej tradycji i teraz wykonanie konstrukcji drewnianej w jej najwspanialszej formie, to znaczy z wykorzystaniem czystych łączy ciesielskich, odeszło w zapomnienie.

Wybór konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego może być podyktowany względami ekonomicznymi, szybkością prowadzonych prac, a także efektem estetycznym.

Konstrukcja przez wieki łączona była w całość za pomocą tradycyjnych łączy ciesielskich. Połączenia ciesielskie polegają na wykonaniu w drewnianych elementach, które mają być ze sobą połączone, różnych wcięć.

Elementy łączy się w rozmaity sposób, na przykład na czop, zakładkę prostą lub wrąb. Poszczególne połączenia wymagają bardzo dużej precyzji wykonania, ponieważ każde obniża wytrzymałość elementów o mniej więcej 20-30%.

Poza tym wycięcia w krawędziakach nie mogą być głębsze niż 1/3 wysokości przekroju, aby zanadto nie osłabić elementu.

Złącza ciesielskie często dodatkowo wzmacnia się kołkami drewnianymi lub śrubami.

Kołki drewniane stosuje się tam, gdzie konstrukcja może być narażona na korozję stali, więc nie mogą być zastosowane śruby czy gwoździe. Kołki powinny być wykonane ze zdrowego bezsęcznego drewna oraz mieć średnicę 10-50 mm.

Tradycyjne złącza ciesielskie łączy się również na klej. Dzięki temu konstrukcja nie jest osłabiona wycięciami ani elementami łączącymi, a poszczególne jej części przylegają do siebie na całej powierzchni.

Celem budownictwa drewnianego w Polsce powinno stać się połączenie tradycji z nowoczesnością, zachowanie piękna sztuki ciesielskiej i dostosowanie jej do współczesnych wymogów estetycznych i funkcjonalnych.

Zadaniem zarówno projektanta, jak i wykonawcy drewnianych konstrukcji dachowych powinno być połączenie nowoczesnych materiałów i technik budowlanych ze świadomym powrotem do starych, sprawdzonych wzorów.

Jeśli chcemy projektować i budować rzeczy równie piękne jak nasi przodkowie, konieczne jest dokładne zapoznanie się ze starymi układami konstrukcyjnymi.